<  Sveti Mihovil ><  Sveti Kuzma i Damjan  > <  Sveti Martin  ><  Sveti Juraj  > <  Gospa od Poja  >
<  Sveti Marko >
na pocetnu stranicu

Crkva svetog Antuna

Korčula Blato Crkva
Dva čempresa, dva stražara, neumorni i vječni, bdiju. Pored ove crkve pronađeno je nekoliko grobova te su čempresi ovdje kao neminovni ukras groblja, međutim čempres svojim dugim vijekom i trajnim zelenilom predstavlja stablo života.
Korčula Blato Crkva
Crkva se nalazi u polju Lov. Staza do nje odvaja se od glavne ceste koja vodi kroz polje. Izgrađena je između 14. i 16. stoljeća, a specifična je po tome što je građena u smjeru sjever-jug za razliku od ostalih crkvica čiji je položaj istok-zapad.
Korčula Blato Crkva

< Vrh stranice >