<  Sveti Mihovil ><  Sveti Kuzma i Damjan  > <  Sveti Martin  ><  Sveti Juraj  > <  Gospa od poja  >
<  Sveti Antun  >
na pocetnu stranicu

Crkva svetog Marka

Korčula Blato Crkva
Usamljeni bor pored crkve čudom je uspio preživjeti požare koji su prečesto harali ovim prostorima i evo ga gdje se još uvijek nadvija nad njom utjelovljujući sve dobre duhove i anđele čuvare koji su tijekom stoljeća štili ove male naše crkvice. Tako su zajednički stabla, crkve i ljudi sa vrhova brežuljaka čuvali svoja polja i jednako zadivljeno promatrali daleku nepregledno pučinu što se uvijek prostirala negdje u daljini oko njih.
Korčula Blato Crkva
Do crkve se može popeti puteljkom iz polja Morkan. Ona je nešto je mlađa od ostalih crkvica. Datira iz 19. stoljeća, ali je i ona, a posebno prostor oko nje bogat dojmom vremena kad su ljudi itezivno obrađivali lozu u nepreglednim kamenim zidovima i polju nad kojim je crkvica, da bi u ponekim trenucima potražili mir u crkvenom obredu ufajući se u zaštitnike kojih su crkve simboli.

< Vrh stranice >